สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานเลี้ยงรับรองเนื่่องในโอกาสดังกล่าว วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวาระ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานเลี้ยงรับรองเนื่่องในโอกาสดังกล่าว วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวาระ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ย. 2565

| 700 view

Invitation_card-final_1