สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 777 view

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ถวายเครื่องราชสักการะ และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ