วีดีทัศน์สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล

วีดีทัศน์สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2566

| 63 view

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

วิดีโอประกอบ

สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล