รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ชื่นชมความช่วยเหลือของไทยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลการของติมอร์ฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ชื่นชมความช่วยเหลือของไทยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลการของติมอร์ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 47 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Bendito dos Santos Freitas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์ฯ ที่มีพื้นฐานแนบแน่นและยาวนานตั้งแต่การมีส่วนร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพ จนถึงหลังติมอร์ฯ ได้รับเอกราชในปี ๒๕๔๕ และในปัจจุบันที่ติมอร์ฯ กำลังเตรียมการเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยเอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความพร้อมของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของติมอร์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฯ ชื่นชมความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจต่อประเทศไทยจากการเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมนายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ เมื่อปี ๒๕๕๖ และการพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครเมลเบิร์น เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือไปสู่ด้านการค้าและการลงทุนด้วย

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ