ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 351 view

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กทม. และเมืองพัทยา) อาทิ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นั้น ท่านที่อยู่ต่างประเทศและท่านที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิผ่านช่องทางเว็บไซท์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ โดยขอให้ดำเนินการแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์