ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2566

| 335 view

annou