ประกาศ การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัดหรือรั้วสาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

ประกาศ การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัดหรือรั้วสาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

29 ก.ค. 2564

47 view

ประกาศ การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัดหรือรั้วสาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

29july_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ