ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์-เลสเต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์-เลสเต

27 พ.ค. 2564

36 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์-เลสเต

 

26_May_20221_ES

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ