ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

31 พ.ค. 2564

26 view

ประกาศครั้งที่14

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ