ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ของทางการติมอร์-เลสเต เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ของทางการติมอร์-เลสเต เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

9 มิ.ย. 2564

24 view

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ของทางการติมอร์-เลสเต เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

 

09Jun21

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ