ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 122 view

ประกาศราคากลาง_24_ส.ค.