ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 463 view

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

* * * * * * * *

0001_(4)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ