ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 399 view

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

* * * * * * *

3_ประกาศผลการพิจารณา-page-001