ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 444 view

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง_8_ก.ย.