บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนเมษายน 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนเมษายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 332 view

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

1.นโยบาย Net-Zero Transition ของไต้หวัน และโอกาสการลงทุนของไทย คลิก

2.ประสบการณ์ข้าราชการแรกเข้าเยือนสิงคโปร์ 2566 คลิก

3.The Grand Trunk Road: ถนนเชื่อมประวัติศาสตร์ชมพูทวีป คลิก

4.Ambassador for a day เยาวชนบนเส้นทางนักการทูต คลิก