บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 157 view

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ดังนี้

1.เส้นทางมิตรภาพไทย-ติมอร์-เลสเต จากการรักษาสันติภาพสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิก

2.'การค้า-การลงทุน' และ 'การท่องเที่ยว' 2 มิติน่าสนใจของความสัมพันธ์ไทย – จีนยุคปัจจุบัน คลิก

3.นักการทูตกับความหลากหลาย: วิรัช ศรีพงษ์ นักการทูตที่เติบโตมากับสองวัฒนธรรม ผู้สนใจศึกษานาฏศิลป์ไทยอย่างจริงจัง คลิก