นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการต่างประเทศ

นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2566

| 457 view

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์_No_Gift_Policy-2566

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_No_Gift_Policy_2566.pdf