งานฉลองครบรอบ 56 ปีการก่อตั้ง ASEAN

งานฉลองครบรอบ 56 ปีการก่อตั้ง ASEAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ส.ค. 2566

| 378 view
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ASEAN ในกรุงดิลี (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) ร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบ 56 ปีการก่อตั้ง ASEAN ซึ่งในปีนี้จัดงานขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ด้วย งานจัดขึ้นในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยพิธีเชิญธงอาเซียน การเปิดเพลงอาเซียนและเพลงชาติติมอร์การกล่าวสุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในฐานะคณบดีคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงดิลี ในการนี้ Dr. Jose Ramos Horta ประธานาธิบดีติมอร์ฯ รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศและกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีผู้นำรัฐบาลและบุคคลระดับสูงฝ่ายติมอร์ฯ เข้าร่วม ได้แก่ นาย Xanana Gusmao นายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ นาย Francisco Kalbuadi Lay รองนายกรัฐมนตรี นาย Bendito dos Santos Freitas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ พร้อมด้วยนาง Milena Rangel รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ ด้านกิจการอาเซียน ตลอดจนคณะทูตานุทูต องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ประมาณ 150 คน เข้าร่วมงาน
สามารถรับชมคลิปวีดีโอการจัดงานฯ ได้ที่ https://fb.watch/mnQ1A9j1zA/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ