วีดีทัศน์ "ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖"

วีดีทัศน์ "ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖"

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 619 view

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมวีดีทัศน์ "ลอยกระทง ๒๕๖๖" นำเสนอประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของประเพณีการลอยกระทง และธรรมเนียมปฏิบัติการลอยกระทงในแต่ละภาคของไทย

รับชมวีดีทัศน์ Click

Loy_Kratong