การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2566

| 298 view

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชุมชนชาวไทยเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศ ที่ http://www.facebook.com/ThaiMFA  รายละเอียดดังโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

Poster-TH