การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 328 view

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Novo Turismo กรุงดิลี โดยอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัวและชุมชนไทยในกรุงดิลีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น เป็นผู้แทนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม ๓ คำรบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ต่อมา เวลา ๑๘.๓๐ น. อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนาย José Ramos-Horta ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการติมอร์ฯ คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในกรุงดิลี  เข้าร่วมงานกว่า ๑๕๐ คน ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากชุมชนไทยในติมอร์ฯ ๓ ชุด พร้อมกับจัดแสดงศิลปะการแกะสลักผลไม้  ผัดไทยกุ้ง และส้มตำเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม soft power ของไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ