การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศและการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศและการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 90 view

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนชุมชนไทยในต่างประเทศที่สนใจดำเนินงานด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม/จัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รายละเอียดดังภาพ Infographic ด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจดแจ้งฯ พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR Code ใน Infographic ดังกล่าว

28-1

โปสเตอร์การจดแจ้ง