ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องการขยายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน ติมอร์-เลสเต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องการขยายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน ติมอร์-เลสเต

12 พ.ค. 2564

57 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องการขยายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน ติมอร์-เลสเต

* * * * * * * 

12May2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ