ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2564

| 122 view

ann1sep2021