กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย จัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย จัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ต.ค. 2565

| 282 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ร่วมจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Public Diplomacy Award 2022) เป็นปีแรก ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยคณะทูตต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

“รางวัลการทูตสาธารณะ” เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ไปดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ มนุษยธรรม วัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม จนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่คนไทยและประเทศไทย และได้รับการยอมรับในต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมทั้งเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ตลอดจนเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำงานการทูตสาธารณะได้

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะคนแรกของประเทศไทย ได้แก่ นายแพทย์สุนทร อันตรเสน แพทย์เฉพาะทางแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลราชวิถี และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สุนทรฯ มีผลงานโดดเด่นในการจัดตั้งและดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางไปให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหูน้ำหนวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ห่างไกลในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี รวมแล้วมากกว่า ๘๐ เมือง ใน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ติมอร์-เลสเต จีน อินเดีย บังกลาเทศ ภูฏาน และเคนยา และรักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ในปี ๒๕๖๕ จะได้รับถ้วยรางวัล ที่มีชื่อว่า “Goodwill” พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน ๕ แสนบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสานต่อภารกิจต่อไป และจะได้รับการสลักชื่อบนถ้วยรางวัลใหญ่และกำแพงเกียรติยศที่จะจัดแสดงเป็นการถาวรไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย

อนึ่ง ในปี ๒๕๖๖ นายแพทย์สุนทรฯ มีแผนจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับชายแดนไทย ๓ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชาและ สปป.ลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ