กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 251 view

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 

info_graphic_ประกาศสอบนักการทูต_65