กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวิดิทัศน์ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวิดิทัศน์ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2565

| 183 view

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญรับชมวิดิทัศน์ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดเพื่อรับชมได้ ที่นี่