กกต. เชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

กกต. เชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 215 view

ประกาศ_กกต_แอป_smart_vote