กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบ แก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในติมอร์-เลสเต
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

9 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการคงมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

1 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศการปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

29 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

22 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเต ประกาศขยายการล็อคดาวน์กรุงดิลี จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

15 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (สถานะวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

17 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

9 ต.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

7 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ขอเชิญชวนชาวไทย อายุระหว่าง ๑๓-๒๘ ปี ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เพจเฟซบุ๊ก: MFAClipcontest ทวิตเตอร์: @MFAClipContest ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

12 เม.ย. 2564

No Gift Policy - นโยบายงดให้/งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

9 ธ.ค. 2563

A Legacy That Stands by the People (by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand)

5 ธ.ค. 2563

The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project (by Suvat Chirapant)

5 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด