ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

7 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การต่ออายุการตรวจลงตราแบบท่องเที่ยวและใบอนุญาตการพำนักชั่วคราวของชาวต่างชาติในติมอร์-เลสเต

29 ก.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

21 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในติมอร์-เลสเตดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการของรัฐบาลติมอร์-เลสเตภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

8 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเตและประเทศไทย ในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

4 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการของรัฐบาลติมอร์-เลสเตภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ ๔

7 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเตและในประเทศไทย ในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

6 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการของรัฐบาลติมอร์-เลสเตภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ ๓ เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

2 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด